Vedtekter

Vedtekter for NGS

– NGS er en klubb som er åpen for alle, men som kun legger tilrette for aktiviteter for de som er rundt førti år eller eldre.

– Medlem må ha registrert e-post adresse for å bli medlem

– Snowboardere fra hele landet kan søke medlemskap

– Arrangere kurs, samlinger og reiser

– Ha det gøy, både i, og utenfor bakken

– NGS er tilsluttet Norges Snowboardforbund og Norges Idrettsforbund- NGS’ medlemmer må aktivt forsøke å verve nye medlemmer fra hele landet

– Betalt 6. ferieuke på vinteren for å kun å kjøre snowboard (langsiktig mål)