Sakliste for årsmøte i Norske Geriatriske Snowboardere-2021

Til medlemmer i Norske Geriatriske Snowboardere

Slependen 29 januar 2022

Sakliste for årsmøte i Norske Geriatriske Snowboardere-2021
Styret viser til innkalling til årsmøte av januar 2022 .
Årsmøtet avholdes digitalt onsdag 23 mars kl190.
(lenke blir sendt på e-post til påmeldte medlemmer)
Saksliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettiget
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne sakslisten
Sak 4: Velge dirigent
Sak 5: Velge referent
Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap
Sak 9: Stipend/Økonomisk støtte
NGS ønsker å gi stipend til aktive snowboardere med nedsatt funksjonsevne.
Styret har hatt god dialog med Brett Forbundet og Funkis Snowboardklubb. Vi har sett på
aktiviteten kandidatene har hatt gjennom sesongen. Styret foreslår følgende to vinnere av
stipendet.
Niklas Hansen kr. 5000
Kristian Moen kr. 5000
Sak 10: Aktiviteter/samlinger gjennom sesongen:
⦁ Årsmøtene fremover foreslås lagt til eget NGS arrangement i regi av Epic Events &
Boardshop
⦁ Styret er i dialog med Rune Lundsør om ett eget arrangement hvor han står
ansvarlig for arrangementet. Kun medlemmer blir invitert. Sted Uvdal. Tidspunkt
blir i mars.
⦁ Styret holder på med ett informasjonsskriv om NGS, om fordelene med å være
medlem. Medlemstallet er synkende.
⦁ Styret har landet dette og lagt det ut på websiden til NGS.
Sak 11: Medlemskontingenten beholdes kr.200.
Det er innkjøpt 300 NGS klistremerker og 50 flishalser med NGS logo.
Styret foreslår at hvert medlem(26stk,) får 2 klistremerker og 1 stk , flishals.
Årsmøtet 2020 vedtok at kontingenten inkluderer ett klistremerke, ca kr.20 pr.stk og
flishals med NGS – logo, ca kr 140.
Sak 12: Behandle forslag og saker fra medlemmene
Sak 13: Valg

Styret leder/ økonomisk ansvarlig Ove Kr Orseth tar gjenvalg-
Nestleder Torgrim Nordeidet tar gjenvalg.

Styremedlem: Svein Drtina tar gjenvalg
Styremedlem : Frode Gislerud tar gjenvalg
Cedric Cornell tar ansvar for websiden til NGS.
Sak 14
Valg av valgkomite :
Med vennlig hilsen
Ove Kr. Orseth – President (styreleder)