Årsmøte for 2021 – Digitalt

Velkommen til årsmøte i Geriatrikerne!. Årsmøtet blir gjennomført digitalt.
Vi møtes onsdag 23 mars kl.1900. Sted : Digitalt
Påmelding til Presidenten innen onsdag 1 mars til : oveorseth56@gmail.com og
merkes : Påmelding Årsmøte.
Lenke til årsmøtet blir sendt pr. e -post
Vi håper å se dere der
🙂