Årsberetning for Norske Geriatriske Snowboardere for 2021

Styrets sammensetning
Leder: Ove Kr Orseth
Nestleder: Torgrim Nordeidet
Styremedlemmer: Svein Drtina og Frode Gislerud

Styrets arbeid
Antall styremøter : 7
Vi har hatt 7 styremøter gjennom høsten/vinteren.

Hovedsaker:
Webside for NGS : http://www.ngs40.no/ Skulle du ha noen bilder til arkivet for mimring, må de gjerne sendes til cedriccornell@gmail.com


Medlemmer: Pr. 31.12.2021 har NGS 26 betalende medlemmer. 1 purring er sendt.
Fra 1.1.2020 har vi fått på plass et nytt medlemssystem; KlubbAdmin. Det er en løsning
gjennom Norges Idrettsforbund, hvor alle medlemmer har full tilgang til sitt medlemskap
gjennom Min Idrett. Her ligger alle medlemskap i ulike lag og foreninger samlet; inkludert de
man har foreldreansvar for. KlubbAdmin er tett integrert med idrettens øvrige systemer
(Min idrett, SportsAdmin, Online betaling) og den nasjonale idretts databasen.
Hvert enkelt medlem må inn på https://minidrett.nif.no/ og lage sin egen bruker.
Vi har en synkende kurve i antall medlemmer. Det nye systemet, MinIdrett / Klubbadmin
bidrar til å forenkle innmelding i NGS og utsendelse av info til medlemmene. Det bedre også
den økonomiske oversikten for styret.
Medlemskontigenten har i 2021 vært kr. 200.

Stipend for 2021 ble tildelt to utøvere; Kristian Moen, Niklas Hansen . Gratulerer!
Dere er en inspirasjon for alle og det er gøy å følge utviklingen deres. Vi ønsker dere all lykke fremover!

Aktiviteter/Samlinger:
Voksencamper ble utsatt pga. pandemien.
Bilder og historier fra fellesturer.
http://www.ngs40.no/2020/09/werfenweng-tur-29-02-04-03-2020/
Bilder fra turer er alltid gøy (nesten..) så vennligst send de til cedriccornell@gmail.com om du har noen som bør deles.

Medlemmer
Årsmøtet for 2021 meltde inn 26 medlemmer
Økonomisk status
Kontoen er redusert med kr. 16119,96 gjennom året. I all hovedsak skyldes det utbetaling av stipend for 2021 og innkjøp av NGS klistremerker og flishals med NGS logo.

TransaksjonstypeInntekterUtgifterKommentar
Stipend5 000KM utbetales i 2022 !
Innbetalt kontigent4200
Kontigent Brettforbundet0
Domeneshop420
Solheim trykkeri18163
Omkostninger5,50
Totalsum420023588,50

Saldo per 31.12.2021: kr 23035,98