Sakliste for årsmøte i Norske Geriatriske Snowboardere-2020

Styret viser til innkalling til årsmøte av april 2021

Årsmøtet avholdes tordag 15-04-2021 på Teams.

Saksliste:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettiget
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne sakslisten
Sak 4: Velge dirigent
Sak 5: Velge referent
Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap
Sak 9: Stipend/Økonomisk støtte
NGS ønsker å gi stipend til aktive snowboardere med nedsatt funksjonsevne.
Styret har hatt god dialog med Brett Forbundet og Funkis Snowboardklubb. Vi har sett på aktiviteten
kandidatene har hatt gjennom sesongen. Styret foreslår følgende to vinnere av stipendet.
Niclas Hansen kr. 5000
Kristian Moen kr.5000
Sak 10: Aktiviteter/samlinger gjennom sesongen:
a) Årsmøtene fremover foreslås lagt til eget NGS arrangement i regi av Epic Events &
Boardshop
b) Styret er i dialog med Rune Lundsør om ett eget arrangement hvor han står ansvarlig for
arrangementet. Kun medlemmer blir invitert. Sted Uvdal. Tidspunkt blir i mars.
c) Styret holder på med ett informasjonsskriv om NGS, om fordelene med å være medlem.
Medlemstallet er synkende.
Sak 11: Medlemskontingenten økes til kr. 300(200). Vi foreslår at kontingenten inkluderer ett
klistremerke, ca kr.20 pr.stk og flishals med NGS logo, ca kr 130-150 pr.stk. Avhengig av hvor mange
vi bestiller
Sak 12: Behandle forslag og saker fra medlemmene
Sak 13: Valg
Styret leder Ove Kr Orseth tar gjenvalg for 2 år.
Nestleder/økonomiansvarlig: Tanya Omtvedt Aslakrud blir ikke med videre.
Styremedlem: Torgrim Nordeidet tar gjenvalg.
Styremedlem: Cedric Cornell blir ikke med videre., men tar ansvar for websiden til NGS.
Styremedlemmer: Valgkomiteen presenterer 2 nye styremedlemmer
Sak 14
Valg av valgkomite : Truls Omtvedt blir med videre

Med vennlig hilsen
Ove Kr. Orseth – President (styreleder)
Tanya Omtvedt Aslakrud – nestleder og økonomiansvarlig