Årsberetning for NGS for 2020

Styrets sammensetning
Leder: Ove Kr Orseth
Nestleder: Tanya Omtvedt Aslakrud
Styremedlemmer: Cedric Cornell og Torgrim Nordeidet

Styrets arbeid
Antall styremøter : 7
Vi har hatt 7 styremøter gjennom høsten/vinteren.

Hovedsaker:
Webside for NGS er nå publisert! Sjekk ut http://www.ngs40.no/ Skulle du ha noen bilder til arkivet
for mimring, må de gjerne sendes til cedriccornell@gmail.com

Medlemmer: Fra 1.1.2020 har vi fått på plass et nytt medlemssystem; KlubbAdmin. Det er en løsning
gjennom Norges Idrettsforbund, hvor alle medlemmer har full tilgang til sitt medlemskap gjennom
Min Idrett. Her ligger alle medlemskap i ulike lag og foreninger samlet; inkludert de man har
foreldreansvar for. KlubbAdmin er tett integrert med idrettens øvrige systemer (Min idrett,
SportsAdmin, Online betaling) og den nasjonale idretts databasen.

Hvert enkelt medlem må inn på https://minidrett.nif.no/ og lage sin egen bruker.

Vi har en synkende kurve i antall medlemmer. Det nye systemet, MinIdrett / Klubbadmin bidrar til å
forenkle innmelding i NGS og utsendelse av info til medlemmene. Det bedre også den økonomiske
oversikten for styret.
Medlemskontigenten har i 2020 vært kr. 200.

Stipend for 2019 ble tildelt tre utøvere; Kristian Moen, Niklas Hansen og Joakim Øyen. Gratulerer!
Dere er en inspirasjon for alle og det er gøy å følge utviklingen deres. Vi ønsker dere all lykke
fremover!
I tillegg ønsker styret å gratulerer Kristian Moen med “Årets mannlige kjører” på Snowboardawards.

Aktiviteter/Samlinger:
Voksencamp på Geilo i februar i regi av Epic events. Legendarisk som vanlig.
Tur til Werfenweng arrangert av Gerry. Se nettsiden for bilder og historier.
http://www.ngs40.no/2020/09/werfenweng-tur-29-02-04-03-2020/
Bilder fra turer er alltid gøy (nesten..) så vennligst send de til cedriccornell@gmail.com om du har
noen som bør deles.

Medlemmer
Årsmøtet for 2016 meldte inn 60 medlemmer
Årsmøtet for 2017 meldte inn 37 medlemmer
Årsmøtet for 2018 meldte inn 42 medlemmer
Årsmøtet for 2019 vil melde inn 36 medlemmer
Årsmøtet for 2020 vil melde inn 28 medlemmer

Økonomisk status
Kontoen er redusert med kr. 17.759 gjennom året, i all hovedsak skyldes det utbetaling av stipend for
både 2019 og 2020.0

TransaksjonstypeInntekterUtgifterKommentar
Stipend20 000
Innbetalt kontigent4 786
Kontigent Brettforbundet500
Domeneshop420
Diverse utlegg1 532Pizza til årsmøtet
Omkostninger93
Totalsum4 78622 545

Saldo per 31.12.2020: kr 39.155,94