Årsmøte NGS torsdag 15 april 2021 kl.1800 – Teams

Hei.

Velkommen til  digitalt årsmøte for NGS.
Saksliste og årsberetning som vedlegg.

Husk å akseptere innkallingen.
For å delta klikk på linken under.
Du får da  sannsynligvis  3 valg og velg ett av disse avhengig av om du har Teams innstallert på din PC eller ikke.
Håper så mange som mulig kan delta.

ALLE må i starte med å mute , slik at vi unngår å snakke om hverandre.
Det er ett kommetarfelt på høyre side, hvor man kan stille spørsmål underveis eller be om talerett.

Kun de som har betalt kontingent har stemmerett.

Presidenten

Ove Kr. Orseth
45404840

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

________________________________________________________________________________