Sakliste for årsmøte i Norske Geriatriske Snowboardere-2019

Til medlemmer i Norske Geriatriske Snowboardere

Nesoddtangen, 19 januar 2020

Sakliste for årsmøte i Norske Geriatriske Snowboardere-2019
Styret viser til innkalling til årsmøte av desember 2019
Årsmøtet avholdes fredag 31. januar 2020 på Geilo.
Saksliste:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Velge dirigent
Sak 5: Velge referent
Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap
Sak 9: Stipend/Økonomisk støtte
NGS ønsker å gi stipend til aktive snowboardere med nedsatt funksjonsevne.
Styret har hatt god dialog med forbundet og har sett på aktivitet kandidatene har hatt gjennom
sesongen. Grunnet etterslep fra i fjor er årets sum 2x kr. 10.000 -,som blir likt fordelt likt mellom 2
vinnere. Styret foreslår følgende vinnere av stipendet:
– Kristian Moen( aktiv på landslaget)
– Joakim Øyen(junior.rekrutt-laget)
Sak 10: Aktiviteter/samlinger gjennom sesongen:
a) Årsmøte 2020 foreslås lagt til første helgen i mars på Hafjell eller Trysil. Har vi noen som
ønsker å ta ansvaret med å arrangere?
b) Styret trenger en planleggingsgruppe som arrangerer turene utenom etablerte
arrangement; eks årsmøte, utenlandstur (gitt at ikke noen andre medlemmer tar denne) og
andre samlinger
Sak 11: Medlemskontigenten beholdes på kr. 200
Sak 12: Behandle forslag og saker fra medlemmene
Levetiden til NGS:

«Jeg mener Camp weekenden i januar/februar til Rune må være det beste. Årsmøtet i NGS vil vel
bare være en ren enkel formalitet, med mindre «den yngre garde» overtar driften.
Tiden har endret seg de siste årene, og jeg tror det er vanskelig å møtes mange til årsmøte.
NGS blir vel etter hvert en «sosial klubb» der vi møtes til felles kjøring en gang i blant. Eks
Werfenweng.
Kanskje NGS kunne «fusjonere» med en annen klubb!??
Mener dere bør drøfte fremtiden i neste møte. Vi har holdt det gående i 25 år. Alt har sin tid.
Det er jo ikke noe katastrofe om klubben legges ned så lenge vi har hverandres mailadresser og kan
møtes til egne «private» samlinger. Evt innestående midler gir til Forbundet som kan gi bort til
personer/klubber som trenger midler!??»
Sak 13: Valg
Styret leder Ove Kr Orseth tar gjenvalg for 2 år.
Styremedlem: Cedric Cornell tar gjenvalg for 1 år.
Styremedlem: Valgkomiteen presenterer 1 nytt styremedlem
Nestleder Tanya Omtvedt Aslakrud er ikke på valg.
Valg av valgkomite
Truls Omtvedt tar gjenvalg for ett år
Stein Erik Ellevseth tar gjenvalg for et år

Møtes avsluttes og restene nytes før vi går samlet til EPIC Boardshop
Med vennlig hilsen
Ove Orseth – President (styreleder)
Tanya Omtvedt Aslakrud – nestleder og økonomiansvarlig