Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Norske Geriatriske Snowboardere.

Årsmøtet avholdes fredag 31 januar 2020 kl. 2100 – Ustedalen Resort, på Geilo i forbindelse med Epic sin voksencamp 1 -2 februar 2020. For medlemmer  som ønsker å delta på årsmøtet, men som ikke deltar på campen, vennligst gi beskjed via e-post til : to.aslakrud@gmail.com

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret innen 20 januar 2020
til to.aslakrud@gmail.com
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene fredagen uken før
årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha betalt kontingenten til Norske Geriatriske Snowboardere. For mer
informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Ove og Tanya